РЪКОВОДСТВОТО
с което може да се научите сами...

Възможностите на MS OFFICE 2007  в теоретично обяснени и решени задачи, с приложени адаптации към MS OFFICE 2003
 
ВИ ЧАКА В КНИЖАРНИЦАТА 
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА